Tag: kids

  • मराठी भाषेची विस्मृती

    हा लेख जेव्हा मी लिहायला बसलो तेव्हा विचार केला होता कि ईंग्रजीमधे लिहीन. पण जसे मी ह्या लेखाबद्दल विचार करायला लागलो तसतसे ठरवले कि इंग्रजी सोडून मराठी भाषेत हा लेख लिहीन. अशी प्रयत्नांची पराकाष्ठा मी पहिल्यांदा करतोय, त्या मुळे जर काही चूकभूल झाली तर माफी असावी असे अस्वीकरण घेऊन तुम्हा लोकांशी माझी हि नम्र विनंती […]

  • Is the current Education System relevant?

    Is the current Education System relevant?

    Today, I attended my son’s annual day celebrations. He is 3 years old. Part of the celebrations included him and his classmates performing on stage. Seeing him dance and wave his hands in the air on the stage reminded me of my first stage performance.